برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

بیوشیمی

بخش بیوشیمی خون
در مساحت 75 متر مربع واقع در طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی استان
انجام ماهانه بالغ بر 20000 تست پذیرش شده آزمایشات بیوشیمی خون و الکتروفورز

کارکنان بخش:

دکتر قدیمی مسئول فنی و مسئول بخش بیوشیمی
آقای قنادیان کارشناس آزمایشگاه (سوپروایزر بخش)
آقای منافی
کارشناش ارشد آزمایشگاه
آقای اکبرزاده کارشناس آزمایشگاه
خانم جباریان کارشناس آزمایشگاه
خانم زرنشان کارشناس آزمایشگاه