جمعه 27 مهر 1397 - 09 صفر 1440
جستجو :
 
  صفحه اصلی
صدور موافقت اصولی تاسیس
تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی
صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی
صدور موافقت اصولی افزایش بخش
فرآیند های پس از اخذ پروانه بهره بردای مانند: تغییر موسس، تغییر مسول فنی، تغییر نوبت کاری، افزایش بخش و تجهیزات

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اضافه شدن برنامه های جدید به برنامه های اجباری ارزیابی خارجی کیفیت
فرم های مرتبط  جهت پیگیری موارد شکایات آزمایشگاهها از شرکتهای تولید کننده و
وارد کننده تجهیزات و فرآورده های تشخیصی
 
قابل توجه کلیه آزمایشگاههای تابعه دانشگاه  علوم پزشکی تبریز
فایل اکسل نیمرخ نیروی انسانی شاغل در آزمایشگاه های پزشکی
 قابل توجه سوپروایزرهای آزمایشگاه بیمارستانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  1. فرم آمار (خدمات آزمایشگاهی، نیروی انسانی و منابع تجهیزاتی تخصص) فرمت جدید
  2. فرم اکسل Opex.Capex و Total Opex.Capex
  3. چک لیست جدید بخش میکروب شناسی (ویرایش سوم )
  4. شاخص‌های ارزیابی سیستم های اطلاعات آزمایشگاه
  5. فرم اکسل اطلاعات درخواستی هموویژیلانس
  6. فرم اکسل آزمایشات فورمولری و غیر فورمولری و فرم صورت جلسه مربوطه (PDF , Word)
  7. فرم جمع آوری اطلاعات شبکه آزمایشگاهی در سال 97 (فایل اکسل)
  8. فرم  اکسل تدوین مدل مالی آزمایشگاه های بالینی و بانک خون
لطفا پس از تکمیل از طریق اتوماسیون اداری به اداره امور آزمایشگاههای استان ارسال نمائید.
و یا به Centlabtbz@gmail.com ایمیل نمایید.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
جزوه های دوره های اختصاصی آموزشی سال 97
1- آنفلوانزا و روش نمونه برداری
2- کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
3-
کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی
4-
کنترل کیفی در بخش هماتولوژی
5-
هپاتیت و تشخیص مولکولی

 
 
 
 مطالب
عدم تایید پروانه اصالت ساخت

عدم تایید پروانه اصالت ساخت

سرطان پستان

سرطان پستان

آرشیو
 
 دستورالعمل ها
آرشیو
 
 
 نظرسنجی
نظر شما در مورد سایت اداره امور آزمایشگاهها چیست؟  
اوقات شرعی