يکشنبه 25 آذر 1397 - 08 ربيع الثاني 1440
جستجو :
 
  صفحه اصلی
صدور موافقت اصولی تاسیس
تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی
صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی
صدور موافقت اصولی افزایش بخش
فرآیند های پس از اخذ پروانه بهره بردای مانند: تغییر موسس، تغییر مسول فنی، تغییر نوبت کاری، افزایش بخش و تجهیزات
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Uploads/User/5460/files/J1.JPG     بسته های آموزشی ضمن خدمت سال 97

 1. آشنایی با بازرگانی بین المللی و سفارشات خارجی
 2. آشنایی با فرآیندهای اداره اموال
 3. مدیریت سبز
 4. نرم افزار مکاتباتی دیدگاه 5
 5. مدیریت ارتباطات در امور اداری
 6. عوامل موثر انسانی و فیزیکی حفظ و نگهداری از اسناد دولتی (ویژگی های مخازن)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قابل توجه سوپروایزرهای آزمایشگاه بیمارستانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 1. فرم آمار (خدمات آزمایشگاهی، نیروی انسانی و منابع تجهیزاتی تخصص) فرمت جدید
 2. فرم اکسل Opex.Capex و Total Opex.Capex
 3. چک لیست جدید بخش میکروب شناسی (ویرایش سوم )
 4. شاخص‌های ارزیابی سیستم های اطلاعات آزمایشگاه
 5. فرم اکسل اطلاعات درخواستی هموویژیلانس
 6. فرم اکسل آزمایشات فورمولری و غیر فورمولری و فرم صورت جلسه مربوطه (PDF , Word)
 7. فرم جمع آوری اطلاعات شبکه آزمایشگاهی در سال 97 (فایل اکسل)
 8. فرم  اکسل تدوین مدل مالی آزمایشگاه های بالینی و بانک خون
لطفا پس از تکمیل از طریق اتوماسیون اداری به اداره امور آزمایشگاههای استان ارسال نمائید.
و یا به Centlabtbz@gmail.com ایمیل نمایید.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
جزوه های دوره های اختصاصی آموزشی سال 97
1- آنفلوانزا و روش نمونه برداری
2- کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
3-
کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی
4-
کنترل کیفی در بخش هماتولوژی
5-
هپاتیت و تشخیص مولکولی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 مطالب
عدم تایید پروانه اصالت ساخت

عدم تایید پروانه اصالت ساخت

سرطان پستان

سرطان پستان

آرشیو
 
 دستورالعمل ها
آرشیو
 
 
 نظرسنجی
نظر شما در مورد سایت اداره امور آزمایشگاهها چیست؟  
اوقات شرعی