برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

سرولوژی

بخش سرولوژی و ایمنولوژی

در مساحت 50 متر مربع واقع در طبقه همکف آزمایشگاه استان
انجام ماهانه بالغ بر 15000 تست پذیرش شده آزمایشات سرولوژی و ایمنولوژی

کارکنان بخش:
خانم یوسف زاده کارشناس ارشد آزمایشگاه (سوپروایزر بخش)
خانم رضوان
کارشناس آزمایشگاه
خانم رضاپور کاردان آزمایشگاه
خانم مهد قره باغ کارشناس آزمایشگاه