برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

بیوشیمی ادرار

بیوشیمی ادرار
در مساحت 30 متر مربع واقع در طبقه اول آزمایشگاه استان
انجام ماهانه بالغ بر 10000 تست پذیرش شده شامل آزمایشات بیوشیمی ادرار و تجزیه سنگ های کلیوی و ...

کارکنان بخش:
  • خانم فرجی  کارشناس ارشد آزمایشگاه ( سوپروایزر بخش)
  • خانم آینه ساز کارشناس آزمایشگاه
  • خانم نبوی کارشناس آزمایشگاه
  • خانم حسین پور کارشناس آزمایشگاه