برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

میکروبشناسی

بخش میکروب شناسی
در  مساحت 75 متر مربع واقع در طبقه اول آزمایشگاه استان
انجام ماهانه بالغ بر 1000 تست پذیرش شده انواع آزمایشات میکروب شناسی

کارکنان بخش:
خانم بیگلی کارشناس آزمایشگاه (سوپروایزر بخش)
خانم مظاهری
کارشناس آزمایشگاه
آقای قهرمانی  کارشناس آزمایشگاه