برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

واحد نظارت و صدور پروانه ها

واحد نظارت امور آزمایشگاهای استان آذربایجانشرقی

مدیریت امور آزمایشگاههای استان آذربايجانشرقي زیر مجموعه حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبريز بوده و تعداد 200آزمایشگاه تشخیص طبی را تحت پوشش نظارتی دارد. این مدیریت در امر نظارت و ارزشيابي و کنترل کيفي آزمايشگاههاي تشخيص طبي دولتي و خصوصي استان با استفاده از آخرين روشهاي علمي فعاليت مي‌کند. هدف از انجام این فعالیتها فراهم نمودن بستری جهت ارایه خدمات آزمايشگاهي مطابق با استانداردهاي جهاني و نیز مطرح نمودن جايگاه آزمايشگاههاي تشخيص طبي در نظام سلامت کشور می‌باشد. ارائه خدمات آزمايشگاهي متنوع و با کيفيت برتر در آزمايشگاه رفرانس و نيز مديريت مشارکتي و افزايش رضايت مراجعه کننده در دستور کار اين اداره قرار دارد.
علاوه بر نظارت در ابعاد مختلف اهم فعالیتهای این اداره را میتوان در چند بند زیر خلاصه نمود:
1. نظارت و ارزشیابی آزمایشگاههای دولتی و خصوصي‌ در خصوص‌ اجراي‌ دستورالعمل‌های وزارتي‌
2. برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهها جهت اعتباربخشی
3. بازرسی و ارزشیابی آزمایشگاهها و رسیدگی به تخلفات آنها و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی و نظام پزشکی
4. بررسی و رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف بیماران، پزشکان، موسسات دولتی و خصوصی، پرسنل فنی از نظر رعایت ضوابط و آیین نامه ها و تعرفه های قانونی در آزمایشگاهها
5. صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاهها
6. راه اندازی - تجهیزو بهره برداری آزمایشگاه رفرانس، برگزاری دوره‌های باز آموزی و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی با همکاری اساتید دانشگاه و محققین مراکز علمی و انجمن‌های علمی آزمایشگاهی
7. تشکیل کلاسهای کنترل کیفی در جهت بهبود ارتقاء کیفی و بنیه علمی و عملی آزمایشگاهها به صورت کارگاهی یا جلسات در سالن کنفرانس آزمایشگاه رفرانس
8. بازدید و ارزیابی محل آزمایشگاههای جدیدالتاسیس و یا تغییر مکان داده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط
9. انجام امور پرسنلی در جهت تعیین محل خدمت پرسنل انتقالی – استخدامی
10. کاریابی جهت فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی
11. همکاری و مشاوره با شرکتهای تجهیزات آزمایشگاهی
12. مکاتبات و امور اداری و دفتری
13. صدور و تمدید پروانه بهره برداری و مسئولیت فنی
کارشناسان نظارت امور آزمایشگاههای استان آذربایجانشرقی
شماره تماس واحد نظارت: 35250034
1-آقای  نادر محمدزاده - کارشناس ارشد آزمایشگاه (مسئول نظارت)
2-آقای رضا پیشکاریه اصل - کارشناس ارشد آزمایشگاه (کارشناس نظارت و رسیدگی به شکایات)
3- خانم مریم لطفی - کارشناس آزمایشگاه (کارشناس نظارت و صدور پروانه)
4- آقای صمد فرهادی - کارشناس ارشد آزمایشگاه (کارشناس نظارت)
5- آقای اکبر دربین - کارشناس ارشد آزمایشگاه (کارشناس نظارت)