برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

انگل شناسی

بخش انگل شناسی
در مساحت 75 متر مربع واقع ذر طبقه اول آزمایشگاه استان
انجام ماهانه بالغ بر 2500 تست پذیرش شده آزمایشات انگل شناسی و اسپرموگرام

کارکنان بخش:

خانم میر صمدی کارشناس ارشد آزمایشگاه (سوپروایزر بخش)
خانم اکبری
کارشناس آزمایشگاه