برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

جوابدهي

بخش جوابدهی
در مساحت 45 متر مربع واقع در طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی استان
چاپ ،آماده سازی و تحویل روزانه بالغ بر 800 جواب مراجعه کنندگان به آزمایشگاه استان

کارکنان بخش:

آقای قربانی متصدی امور دفتری (سوپروایزر بخش)
آقای نزولی
منشی بخش