برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

پذیرش

بخش پذیرش
در مساحت 200 متر مربع واقع در طبقه همکف آزمایشگاه استان
پذیرش بالغ بر 800 مراجعه کننده به آزمایشگاه استان

کارکنان بخش:
خانم ختایی کارشناس آزمایشگاه (سوپروایزر پذیرش بانوان)
خانم علیش زاده
کارشناس آزمایشگاه
خانم رشتبری کاردان آزمایشگاه
خانم رسولی متصدی پذیرش
خانم خزیر متصدی پذیرش
آقای موسی پور صندوق دار پذیرش بانوان
خانم فخری نیا کارشناس آزمایشگاه (سوپروایزر پذیرش آقایان)
خانم سعیدی
کاردان آزمایشگاه
آقای نزولی متصدی شماره دهی و پذیرش
آقای طالبی صندوق دار پذیرش آقایان