برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

جداسازی سرم

بخش جداسازی سرم
در طبقه همکف آزمایشگاه استان در محیطی 40 متری کار جداسازی سرم بیماران پذیرش شده بالغ بر 800 نمونه در روز
کارکنان بخش:
خانم نورالهی کارشناس آزمایشگاه (سوپروایزر بخش)
خانم نیکنام 
کارشناس آزمایشگاه
خانم محمد پور کارشناس آزمایشگاه
خانم دادگر  کارشناس آزمایشگاه
خانم صالحی کارشناس آزمایشگاه