برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

غربالگری نوزادان

بخش غربالگری نوزادان
در مساحت 35 متر مربع واقع در طبقه اول آزمایشگاه استان
انجام ماهانه بالغ بر 6000 تست TSH و PKU  نمونه ارسال شده پاشنه نوزادان تازه متولد شده

کارکنان بخش:
خانم عیزاده دیبازری کارشناس آزمایشگاه (سوپروایزر بخش)
خانم فاتح پور
کارشناس آزمایشگاه