برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

چک لیست ها و فرم ها

مسئولیت عدم رعایت چک لیست با آزمایشگاههای مربوطه خواهد بود. 
جهت هرگونه سوال با شماره تلفن: 35250034 تماس حاصل نمائید.
ایمیل اداره : Centlabtbz@gmail.com
فرم ها و فایل های اکسل مورد نیاز بیمارستان ها: